Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

Játék szervezője az MS Mester Kft . (székhelye: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 4.) a továbbiakban MS Mester.

1.  A Játékban történő részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és aki a www.flottamagazin.hu weboldalon regisztrál, valamint helyesen válaszol a weboldalon megjelenő tudás alapú kérdésre.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • Az MS Mester tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaság(ok) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék leírása

A Játékos regisztrál a „>www.flottamagazin.hu regisztrációs oldalán, helyesen válaszol a honlapon megjelenő tudásalapú kérdésre.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama a játék oldalán megjelenő tájékoztató alapján változó időtartamban zajlik. 
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és annak befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
 2. Jelentkezés a Játékra

I. A regisztráció során a Játékos köteles valós és hiánytalan adatokat megadni. Az adatok valótlansága, vagy a regisztrációs oldal hiányos kitöltése esetén a Játékos nem jogosult a játékban való részvételre.
Egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egyszer regisztrálhat www.flottamagazin.hu oldalon, és vehet részt a Játékban. Egy Játékos csak egy e-mail címmel vehet részt a játékban. 
A Játékban csak akkor vehet részt valaki, ha valamennyi – az oldalon megjelölt kötelezően kitöltendő megjegyzéssel ellátott – szükséges adatát megadta. A regisztrációval a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyer, úgy neve megjelenik a „>www.flottamagazin.hu honlapon.

A sorsoláson csak az a Játékos vehet részt, aki megfelelően regisztrált, és a honlapon megjelenő tudásalapú kérdésre helyesen válaszolt.
A Játékos továbbá csak abban az esetben vehet részt a játékban, ha elfogadta a jelen Nyereményjáték Szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot. 

5. Nyeremény

A nyeremény tárgya az egyes játék időszakok alkalmával változik. A nyeremény tárgya lehet valamilyen egyszeri alkalomra szóló szolgáltatás nyújtása, vagy tárgyi nyeremény. A nyeremény az adott időszakban a weboldalon megjelenő nyeremény. A nyereményt az MS Mester partnerei/együttműködő partnerei biztosítják, és vállalják a nyeremény nyertes részére történő továbbítását.  
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség az adott nyereményt felajánló partnert terheli. 
MS Mester kiköti, hogy a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő közterhek nem terhelik, azok vállalása a nyereményt felajánló partner cég kötelezettsége. A nyereménnyel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségek teljesítését nem vállalja.
A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén MS Mester nem köteles a nyeremény átadására.

 1. Sorsolás

A sorsolás a honlapon megadott határnapon, adott nap 24:00 óráig történik. A sorsolás alkalmával egyetlen egy nyertes kerül kisorsolásra. A nyertesnek a regisztráció során megadott vezeték és keresztneve megjelenik a www.flottamagazin.hu weboldalon. A nyertes a sorsolás eredményéről a weboldalon keresztül és az MS Mester munkatársa álltal küldött e-mailből értesül.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertes a nyereményről értesítő e-mailt kap az MS Mester munkatársától. A nyeremény átvételének helyéről és idejéről a nyereményt felajánló partnercég értesíti a nyertest a nyereményjátékban való regisztrációkor megadott e-mail címen vagy telefonon. A regisztrációval a Játékos hozzájárul, hogy nyertesként való kisorsolása estén regisztrációs adatait az MS Mester továbbítsa a nyereményt felajánló partnercégnek.  
A játék további résztvevői (Játékosok) a nyertes személyéről kizárólag a nyereményjáték oldalán értesülnek, számukra külön e-mail értesítés nem érkezik.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyat a partner cég kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek, vagy kikötheti a saját telephelyén történő átadás-átvételt. A postázás átfutási ideje az általában egyidejűleg folyamatban lévő több Játékra tekintettel hosszabb időt is igénybe vehet. 
A nyeremény országhatáron kívülre történő küldése kizárt, a nyeremény csak érvényes belföldi lakcímre/székhelycímre, más a Játékos által megadott érvényes címre kerülhet kézbesítésre.
A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos reklamációt MS Mester nem fogad el. A kézbesítésből, nyereményátvételből eredő esetlegesen felmerülő kárért felelősséget nem vállal.  
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, az MS Mestert e körben felelősség nem terheli.
Amennyiben a nyertes a nyereményt felajánló partnercég által meghatározott határidőn belül nem veszi át a nyereményt, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az MS Mestert e körben felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy 
megadott adatai (név, e-mailcím, telefonszám) az MS Mester, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az MS Mester minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése céljából, nyereményjátékon való részvételtől számított 6 hónapig.
 MS Mester a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli.

Amennyiben a nyertes nem él a nyeremény partnercég telephelyén történő étvétel lehetőségével, a nyertes név, e-mail és telefonszám adatait a nyeremény esetleges kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele érdekében az MS Mester vagy a nyereményt felajánló partnercég futárszolgálatot vehet igénybe. A futárszolgálat szállítással kapcsolatban felmerült díját MS Mester vagy a partnercég a nyertes előzetes értesítése esetén átháríthatja a nyertes Játékosra.

 1. Felelősség, kizárás

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, hírlevélre való feliratkozás hiánya, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért az MS Mester nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az MS Mesternekk nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

MS Mester a partnercég által felajánlott és/vagy szolgáltatott nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét.
 MS Mester továbbá kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

MS Mester nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Egyéb

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, ezt a regisztrációkor megadott e-mail címről az info@flottamagazin.hu e-mail címre történő üzenet küldés útján megteheti. Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik játékkal (év, hónap, nyeremény) kapcsolatban van kérdése.